grafika

ON-LINE MARKETINGOVÁ AGENTURA

Vítáme Vás na stránkách společnosti, která se již pátým rokem zabývá on-line marketingem pro širokou škálu firem. Jedná se především o činnosti spojené reklamou na internetu, webovými stránkami, responzivitou, grafikou a korporátní identitou.

Pro naše klienty zpracováváme především tyto oblasti:


SEO (Search engine optimization)

optimalizací webových stránek pro internetové vyhledavače.

PPC reklamou - Pay Per Click

Především od společností Seznam (Sklik) a Google (Ads)

Analyzujeme klíčová slova

Stovky až tisíce klíčových slov

Google Analytics

Implemetnace Google Analytics na webové stránky

Social marketing

Pro své klienty spravujeme "lajkovací" stránky a specializované skupiny na sociální síti Facebook

Social Ads

Na sociálních sítích Facebook a Instagram pro své klienty spravujeme placené kampaně.

Google Search Console

Nastavení od základu

Zpracováváme návrhy pro celkovou korporátní identitu firem

Od grafického zpracování až po konečnou realizaci.

Web

Stavíme pro klienty jednoduché webové prezentace na šablonovém řešení WordPress a pro náročnější klientelu umíme naprogramovat též složitější webová řešení s administrací

Redesign

Optimalizace www stránek do responzivního designu (optimalizace pro mobilní zařízení).

Cloud

Cloudová úložiště pro "BIG DATA" + správa dat. - zaměřené především na úkládání a streamování videa

V současné době spravuje pro své klienty tým lidí společnosti Videologic, s. r. o. skupiny na sociální síti FACEBOOK, kde se v současné době nachází cca 150 000 lidí. Všechny tyto aktivity probíhají pomocí funkce: SPRÁVCOVSTVÍ.

Zkušený tým, který tvoří Jakub Veverka a Ing. Miroslav Hejna již několik let pomáhá růst firmám z celé ČR a přivádět na své stránky nové zákazníky.

grafika2

Reference

ref
ref
Spolupracujeme s
ref

Slovo jednatele

V roce 2020 by společnost Videologic, s. r. o. ráda otevřela sociální podnik, který by dal příležitost lidem fyzicky hendikepovaným, v rámci společenské odpovědnosti (CSR).

21. století je velmi příznivě nakloněno hendikepovaným, kdy mohou z domova pomocí internetu pomáhat firmám růst. Tato aktivita se díky sociálním sítím dá nabídnout především fyzicky hendikepovaným lidem, kteří by jinak na trhu práce hledali velmi těžko pracovní příležitost.

Tyto nové příležitosti mohou pomoci snížit především strukturální nezaměstnanost.

Pevně věřím, že cesta sociálního podnikání je trvale udržitelná v každé rozvinuté ekonomice.Dotační programy EU

Název projektu: Poradenství pro řešení datové integrace, analýzu dat, pro digitalizaci vzdělávání a péči o zákazníky

Komponenta: 1.4.2.1 Národního plán obnovy
Název výzvy: Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků
Evidenční číslo projektu: IDENT164
Harmonogram projektu: 27. 2. 2023 – 30. 9. 2023

Cílem projektu je zanalyzování současného stavu, identifikace slabin a získání doporučení a návrhu jejich řešení.

Pro oblast komunikace a vzdělávání je cílem nalezení řešení digitální transformace pro interní komunikaci a vzdělávání i školení pracovníků. Od cílového stavu se očekává efektivní a účinné vzdělávání a mentoring prostřednictvím vhodných digitálních procesů a digitálních technologií.

Pro další řešenou oblast marketingu a hlavně péče o zákazníka se požaduje vytvoření příjemného prostředí, které podpoří prodej produktů a služeb. Tzn. interakci zákazníkem na vhodný digitální nástroj či digitální kanál (s vysokou mírou personalizace) nahrazující působení jako při osobním setkání.

V poslední oblasti - zpracování dat a jejich analytiku se cílového stavu se očekává po analýze zdrojů dat získání doporučení technologií a nástrojů pro integraci, analytiku a datovou vizualizaci. Návrhy pro sjednocení dat z různých zdrojů.

EU logo

Název projektu: Zavedení systémů řízení ve Videologic

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Poradenství - Výzva I - Poradenské služby pro MSP
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0018886
Harmonogram: 1.12.2019 – 31.12.2020

Projekt je zaměřen na zavedení certifikovaného systému řízení žadatele. Jedná se o dodávku poradenských služeb, které mají za cíl připravit systém řízení v souladu s požadavky kriteriálních norem pro systémy managementu kvality, společenské odpovědnosti a bezpečnosti informací.

CZ_RZ_B_C_logo

NÁZEV PROJEKTU - CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB VIDEOLOGIC

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Centrum sdílených služeb
Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/18_232/0018150
Harmonogram: 1.10.2019 – 31.5.2022

Základní koncept provozu online marketingového centra Videologic vychází z již osvědčeného a v rámci praxe rozšířeného modelu poskytování online marketingu jako služby. CSS se bude věnovat tvorbě online marketingovým strategií z komplexního hlediska a to včetně tvorby kreativní idee. Zamýšlené Centrum sdílených služeb chce využít pozitivních růstových trendů v oblasti potřeb online marketingu.

CZ_RZ_B_C_logo

NÁZEV PROJEKTU - SOCIÁLNÍ PODNIK VIDEOLOGIC

Operační program zaměstnanost
Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015466
Doba realizace: 1.5.2020 – 30.4.2022

Cílem projektu je zlepšit situaci v regionu a napomoci plnění plánů stanovených v SCLLD MAS Naděje. Na území MAS vznikne sociální podnik. Napomůže zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce a rozšíří nabídku flexibilních forem pracovního uplatnění na místním trhu práce.
inzerat

Společnost se hlásí svou činností k principům sociálního podniku a bude provozována jako sociální podnik, tj. podle následujících principů:

Společnost nepodniká primárně za účelem (finančního) zisku, ale budování sociálního kapitálu. Společnost zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce v regionu se zvýšenou nezaměstnaností. Společnost respektuje zásady rovných příležitostí, nepřipouští jakoukoliv formu diskriminace pracovníků na základě pohlaví, rasy, věku, dosaženého stupně vzdělání, změněné pracovní schopnosti, náboženství nebo rodinného stavu. K těmto principům se hlásí sociální podnik Videologic od 1. 5. 2020, tj. prvního května roku dva tisíce dvacet.

Kontakt

info@videologic.cz
+420 777 356 311

Videologic s.r.o.
IČ: 22773592

Sídlo společnosti:
Novostavby 126/23, Loučná, 435 11 Lom